Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Formulář pro zadání sbírky

Hlavní popis sbírky (stručný popis)

Vložte krátký text v rozsahu 1-2 odstavců, kterým chcete oslovit dárce.

Jméno zadavatele / Název organizace

Trvalé bydliště / sídlo

Telefon

E-mail

www

Právní zástupce (je-li určen) / statutární zástupce

Datum narození / IČO

Předpokládaný termín ukončení sbírky

Cílová částka sbírky

Podrobný popis sbírky

Do podrobného popisu vložte důležité informace o sobě, o Vaší organizaci a další důležité podrobnosti o sbírce, které Vám mohou pomoci oslovit dárce.

Soubor ke stažení