Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Informace o zadavateli:

Jméno zadavatele / Název organizace

Trvalé bydliště / sídlo

Telefon

E-mail

Webové stránky

Právní zástupce (je-li určen) / statutární zástupce

Datum narození / IČO

Předpokládaný termín ukončení sbírky

Cílová částka sbírky

Podrobný popis sbírky

Do podrobného popisu napište důležité informace o sobě, o Vaší organizaci a podrobné informace o sbírce. Snažte se psát zajímavě, poutavě a originálně, tak abyste oslovili a zaujali co nejvíce potencionálních dárců.

Informace o sbírce:

Název sbírky

Stručný popis sbírky a její cíl